Faculty
Dinggang Shen
ProfessorZhiming Cui
Assistant ProfessorLingbin Bian
Research Assistant Professor
Kaicong Sun
Research Assistant Professor
Staff
Dandan Li
Engineer
Xiajing Yuan

Engineer

Postdocs
Feihong Liu
Jiawei Huang
Meiyu Li
Yiqun Sun
Dengqiang Jia

(CityU HK)

Ling Dai
Visiting Scholars
Shuwei Bai
Xiao Chen
PhD Students
Jiameng Liu


Caiwen JiangJunwei Yang
Lanzhuju MeiJiadong Zhang

(CityU HK)


Lin Teng


Runqi Meng


Shijie Huang


Yuxiao Liu


Huabing Liu

(CityU HK)


Yaofang Liu

(CityU HK)

Han Zhang

(CityU HK)

Xinnian Yang

(CityU HK)

Rui Zhang

(CityU HK)

Kai Zhang
Yulin Wang
Jia Mi


Haoyuan Chen
Fan Li
Qi Xu
Ting Wang
Master Students
Xiaoben Li
2021
Yuanwang Zhang
2021
Changkai Ji
2021
Nan Zhao
2021
Jiyuan Liu
2021
Kehao Deng
2021
Wenqi Zhou
2021
Xiaoxian Xu
2021
Xibao Li
2021
Yixiang Xiao
2021
Qianqian Chen
2021
Minhui Tan
2021
Zhongrui Huang
2022
Kunda Yang

2022

Siyu Cheng

2022

Jinchen Gu

2022

Yonghao Li

2022

Zihao Zhao

2022

Zaixin Ou

2022

Zhentao Liu

2022

Han Wu

2022

Xiaotao Wu

2022

Ye Liu

2022

Runqi Wang

2022

Anglin Liu

2022

Qingrui Sha

2022

Jiuli Xiong

2022

Yichen Yang

2022

Haoshen Wang

2022

Zhouxin Xue
2022
Lulu Tan

2022

Muran Liu

2022

Xiaosong Xiong
2023
Zixin Tang

2023

Feng Lu

2023

Yuanbo Wang

2023

Haoyue Yuan

2023

Ruilong Dan

2023

Dian Xie

2023

Weilin Zhou

2023

Mingyang Yu

2023

Lingsong Wang

2023

Jianan Hou

2023

Jinwei Kong

2023

Zehao Wong

2023

Zhenguo Zhang

2023

Siqing Yuan

2023

Zhaochi Wen

2023

Disheng Liu
Mei Wang
Shengjun Li
Tong Wang
Lian Lu
UG Students
Siyu Chen
Zimu Yang
Qinmeng Yu