One work of Type 2 diabetes mellitus classification is accpeted by Human Brain Mapping

“Classification of Type 2 Diabetes Mellitus with or without Cognitive Impairment from Healthy Controls Using High-order Functional Connectivity”, Human Brain Mapping, 2021. [Yuna Chen, Zhen Zhou, Yi Liang, Xin Tan, Yifan Li, Chunhong Qin, Yue Feng, Xiaomeng Ma, Zhanhao Mo, Han Zhang, Shijun Qiu, Dinggang Shen]